Изготвяне на индивидуална конфигурация и сглобяване на нов компютър

Изготвяне на индивидуална за всеки клиент конфигурация – 15 лв.

Сглобяване на компютър готов за употреба – 60 лв.

Контакти :